Lærdal

Heidra lokale idrettsheltar

Fire lokale idrettsheltar fekk både gode ord, blomar og ei påskjøning då kommunestyret i Lærdal avslutta haustsesjonen med ei tilstelling på sjukeheimen torsdag ettermiddag.

Avslag med tungt hjarta

Formannskapet i Lærdal avslo, nærast mot sin vilje, deler av søknaden om dispensasjon frå reguleringsplan for verneområdet i gamleøyri.

Flyktningar får gratis køyreopplæring i Lærdal

Formannskapet i Lærdal kommune har vedteke at flyktningar, busett gjennom avtale med Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, skal få dekka 75 prosent av utgifter til køyreopplæring til førarkort klasse B.