Lærdal

Meld for transport av farleg gods

Ein ukrainsk sjåfør i litauisk vogntog vart meld til politiet for transport av farlig gods utan å ha gyldig kompetansebevis for frakting av farlig gods.

Stengjer ferjekaiar

Ferjekaiane på Fodnes og Mannheller vil bli stengd på grunn av vedlikehaldsarbeid i nokre netter framover.

Snudde krisa til dundrande suksess

Krisetider kasta bøndene i Lærdal ut i omstilling då gyroen kom og konservesfrabrikken forsvann. Det enda i morelleventyr og millionomsetnad.