Lærdal

Her kan det bli kortare fiskesesong

- Me vil i løpet av januar vurdera kva me gjer i Lærdalselvi denne sesongen. Blant anna vil me sjå om det er behov for å korta ned sesongen.