Lærdal

Advokat ber om fortgang

Advokat Louis Anda har i ein e-post til politijurist Ronny Iden bede om ei snarleg avgjerd i saka mot ordførarkandidat Johannes Einemo i Lærdal.