Lærdal

Skuldar Lærdal for ulovlege innkjøp

Entreprenørselskapet Oskar Brugrand i Lærdal har klaga kommunen inn for Klagenemnda for offentlege innkjøp (KOFA), med påstand om ulovlege innkjøp.