Litteratur

På Sogebladjakt i Boknatta

- Det er på tide å få fram dei som kan fortelja ei historie, seier Johs B. Thue, og slår eit slag for ny offensiv innover i det lokalhistoriske materialet.