Leikanger

Startar sesongen med eit smell

Interessa er stor for haustens første skyttarstemne, der unge og håpefulle har lada opp til ny sesong med tidlegare skyttarkonge.

På synfaring i Tinghuset 1939

Tinghuset i Leikanger er 80 år. Denne artikkelen, som her vert attgjeven i sin heilskap, stod på prent i avisa Sogn og Fjordane tysdag 24. oktober 1939: