Leikanger

Overfører aksjepost til kommunane

Sogn og Fjordane fylkeskommune har til hensikt å overføra inntil 80 prosent av fylkeskommunen sine aksjar i Sogn og Fjordane Holding AS til kommunane i Sogn og Fjordane.