Leikanger

Søket held fram i helga

Det vart torsdag sett i gang eit omfattande søk i fjorden etter Bjørn Ove Steig. Dette held fram laurdag.

Zen-samling til fjells

Saman med yogalærar frå New Zealand var ni systrendingar samla for meditasjon på 500 høgdemeter i helga.

Sel vafler og saft i sommarvarmen

Anna Instefjord Brekken og Kine Madeleine Mørch-Nilsen sel vafler, saft og klede til inntekt for Redd Barna utanfor Skak-Nils-bui på Hermansverk.

- Toler godt å kvila ei tid framover

Tomrommet etter dei to tinghusa toler godt å kvila ei tid framover, seier leiar av Systrond sogelag, Knut Henning Grepstad, og appellerer til kommunen om å tenkja nøye gjennom kva dette arealet fortener. Sogelagsleiaren og systrendingen med fartstid i fylkeskommunal forvaltning sidan sist på 70-talet er oppteken av at det frigjorte området blir disponert til ålmentas beste.