Kommunereforma

Hangarmidlar uteblei

BLS-kommunen får fire av fem omsøkte millionar for tiltak i samband med kommunesamanslåing.

4 millionar til den nye storkommunen

Den nye storkommunen med Balestrand, Leikanger og Sogndal får 4 millionar kroner til mellom anna regulering av bru over Esefjorden og tiltak for å bli ei heilskapleg digital kommune.