Høgskulen

Vart varsla mot etter avisinnlegg om barnevernet

Johannes Idsø karakteriserer det som eit klart forsøk på å innskrenka hans rett til å ytra seg. - Eg måtte gå ein runde på Campus for å få att pusten etter den vitjinga på kontoret, seier han.