Høgskulen

Vart varsla mot etter avisinnlegg om barnevernet

Johannes Idsø karakteriserer det som eit klart forsøk på å innskrenka hans rett til å ytra seg. - Eg måtte gå ein runde på Campus for å få att pusten etter den vitjinga på kontoret, seier han.

Vi melder for sjeldan frå til barnevernet

Styresmaktene meiner at for få melder frå til barnevernet når dei uroar seg for eit barn. Justeringar i barnevernslova skal gjere det tydlegare når vi bør gjere det.

Den forbudte smerten

Vi vil ikke høre historiene om aborterte fostre som gisper etter luft. Det er en av flere typer smerte det passer oss dårlig å vite om. Men vi bør lytte likevel, for det er menneskeverdet vårt det dreier seg om.