Helse

Har stor tru på ny ordning

I løpet av 2019 vil eit prøveprosjekt bli rulla ut i Balestrand. Dette vil etter alle solemerke betra situasjonen når det er akutt behov for hjelp.