Forsking

Den forbudte smerten

Vi vil ikke høre historiene om aborterte fostre som gisper etter luft. Det er en av flere typer smerte det passer oss dårlig å vite om. Men vi bør lytte likevel, for det er menneskeverdet vårt det dreier seg om.

I bresjen for stort EU-prosjekt

Vestlandsforsking skal koordinera eit nytt europeisk forskingsprosjekt som skal sjå på korleis «big data» kan forbetra transportsystema.

Miljøgift i villaks

Det er høgare nivå av miljøgifter i norsk villaks enn det er i norsk oppdrettslaks.