Festival

Jubileum med mål og meining

15 år etter at dei heldt på å krasjlanda i startgropa, trur grunnleggjarane av Målrock at årets festival blir den viktigaste nokon gong.