Balestrand

Krevjande økonomi ventar nye Sogndal kommune

Torsdag legg prosjektrådmann Stig Arne Thune og økonomisjef i nye Sogndal kommune, Marianne Skjeldestad Hove fram fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar for fellesnemnda.