Balestrand

Melissa saknar fleire tilbod i heimbygda

Om Melissa Bernecka Neset (16) skal busetja seg i Sogn som vaksen er det viktig at bygda ho skal bu har gode og varierte tilbod til fritidsaktivitetar. Slik som det er no har Melissa mange interesser, men bygda har ikkje tilboda ho ønskjer.