Aurland

Nattestengt i tunnelar

Berdaltunnelen og Nesbøtunnelen vil verta nattestengd på grunn av vedlikehaldsarbeid fram til 23. november.

Sogneostar til VM

Undredal stølsysteri og meieriet i Vik er for første gong presenterte på VM i ost.