Aurland

Aurland kan bli kasta ut frå SIMAS

SIMAS bed Aurland kommune gjera om vedtaket om auken i låneramma til selskapet. I motsett fall kan kommunen bli kasta ut av SIMAS-samarbeidet.

Skal fella 55 reinsbukkar

- Diverre er avliving naudsynt for å ta prøvar som kan gje sikre svar på om ein rein er smitta av skrantesjuke.