Lesarinnlegg

Vi når ikke FNs bærekraftsmål uten å ha med kommunene

Det mangler fortsatt en modell for å implementere FNs bærekraftsmål i Norge. Statsminister Erna Solberg leder den internasjonale pådrivergruppen for bærekraftsmålene, men mangler planer for å nå målene her hjemme. Norske kommuner sitter med nøkkelen.

Vi melder for sjeldan frå til barnevernet

Styresmaktene meiner at for få melder frå til barnevernet når dei uroar seg for eit barn. Justeringar i barnevernslova skal gjere det tydlegare når vi bør gjere det.

Den forbudte smerten

Vi vil ikke høre historiene om aborterte fostre som gisper etter luft. Det er en av flere typer smerte det passer oss dårlig å vite om. Men vi bør lytte likevel, for det er menneskeverdet vårt det dreier seg om.

Barn treng stress - i passe mengder

Vi må slutte å snakke om psykiske helsevanskar, og heller snakke om korleis vi skal legge til rette for god psykisk helse. Kjensler som stress og uro er av det gode, for dei hjelper oss til eit rikare kjensleliv.

Villaksen - en spydspiss i reiselivet

Fisket etter villaks er et internasjonalt spydspissprodukt, og startet den moderne turismen i Norge på midten av 1800-tallet. Hver sommer legger 75-85,000 norske og utenlandske fiskere igjen store beløp i distriktene over hele landet.

Dødens spiral i Fresvik

Med den politikken rådmannen, omsorgssjefen og fleirtalet i kommunestyret, medrekna Sp-ordføraren, no fører overfor Fresvik, vil det om få år ikkje vera att folk å tala bygda si sak, skriv Sverre Høgheim i denne kronikken.

Klimaomstilling 2017

I dagene 29.-31. august foregår årets viktigste konferanse i Sogndal: Klimaomstilling 2017. Her diskuterer fagfolk og stortingskandidater spørsmålet om hvordan vi kan omstille samfunnet til å tåle klimaendringene og få ned utslippene av klimagasser.