Nyhende

Inga semje om kraftverdiar

Fellesnemda for Vestland vedtok fredag at arbeidsutvalet skal peika ut ei mindre arbeidsgruppe og knyta til seg naudsynt hjelp i prosessen med å bli samde i saka om kreftverdiar og fondsvedtekter.