Saueflokken

Noah (16): - Me må skjerpa oss!

Noah Selch Thuestad (16) fryktar for framtida om folk ikkje sperrar opp augo. Klimakrisa er meir reell enn nokon gong, og Noah meiner alle burde gjera sitt beste for å hjelpa miljøet - og det byrjar me kunnskap.

Melissa saknar fleire tilbod i heimbygda

Om Melissa Bernecka Neset (16) skal busetja seg i Sogn som vaksen er det viktig at bygda ho skal bu har gode og varierte tilbod til fritidsaktivitetar. Slik som det er no har Melissa mange interesser, men bygda har ikkje tilboda ho ønskjer.

Gard (17) jaktar fotballdraumen i Bodø

Gard Grinde (17) har som mange andre spelt fotball sidan han var liten. På den tida hadde han ingen ønske om å verta proff, men i 11-års alderen vaks interessa seg større.