Nye Sogndal

- Vågar å tenkje nytt, både for menneske og miljøet

Det blir skrive historie i Sogndal til hausten når den første ordføraren i den nye kommunen skal veljast. Ei fersk meiningsmåling i Sogn Avis gav Sp og Arnstein Menes ei stor leiing. Dei andre partia, særleg Ap, må gjera ein god valkamp for å ta att forspranget.

- Eg har lang politisk røynsle og kjenner regionen og fylket godt

Det blir skrive historie i Sogndal til hausten når den første ordføraren i den nye kommunen skal veljast. Ei fersk meiningsmåling i Sogn Avis gav Sp og Arnstein Menes ei stor leiing. Dei andre partia, særleg Ap, må gjera ein god valkamp for å ta att forspranget.

- Eg ynskjer å vere ein samlande ordførar

Det blir skrive historie i Sogndal til hausten når den første ordføraren i den nye kommunen skal veljast. Ei fersk meiningsmåling i Sogn Avis gav Sp og Arnstein Menes ei stor leiing. Dei andre partia, særleg Ap, må gjera ein god valkamp for å ta att forspranget.

- Eg ser på meg sjølv som tydeleg, konsekvent og rettferdig

Det blir skrive historie i Sogndal til hausten når den første ordføraren i den nye kommunen skal veljast. Ei fersk meiningsmåling i Sogn Avis gav Sp og Arnstein Menes ei stor leiing. Dei andre partia, særleg Ap, må gjera ein god valkamp for å ta att forspranget.

- Eg ynskjer å fjerne eigedomsskatten for folk flest

Det blir skrive historie i Sogndal til hausten når den første ordføraren i den nye kommunen skal veljast. Ei fersk meiningsmåling i Sogn Avis gav Sp og Arnstein Menes ei stor leiing. Dei andre partia, særleg Ap, må gjera ein god valkamp for å ta att forspranget.

- Nye Sogndal fortener nytt blod i toppleiinga

Toppleiinga i nye Sogndal kommune smuldrar vekk. No har også kommunalsjef Marit Hagevik fått seg ny jobb. Prosjektrådmann Thune ber på det sterkaste om nytt, eksternt blod i toppleiinga.