Nye Sogndal

Krevjande økonomi ventar nye Sogndal kommune

Torsdag legg prosjektrådmann Stig Arne Thune og økonomisjef i nye Sogndal kommune, Marianne Skjeldestad Hove fram fråsegn til kommunane sine budsjett og økonomiplanar for fellesnemnda.

No har han fått fast jobb

Etter sytten månader som fungerande dagleg leiar i Sogn Næring, har Torgeir Skålid fått ny tillit på permanent basis.

Sp vil ha fellesleiing på tinghustomta

Sindre Børsheim Ramung, lokallagsleiar i Senterpartiet, vil ha fellesadministrasjonen til nye Sogndal kommune lokalisert til tomta på Leikanger der tinghus to og tre står i dag.