Trafikk

Meld for transport av farleg gods

Ein ukrainsk sjåfør i litauisk vogntog vart meld til politiet for transport av farlig gods utan å ha gyldig kompetansebevis for frakting av farlig gods.