Oppvekst

Vi melder for sjeldan frå til barnevernet

Styresmaktene meiner at for få melder frå til barnevernet når dei uroar seg for eit barn. Justeringar i barnevernslova skal gjere det tydlegare når vi bør gjere det.

Barn treng stress - i passe mengder

Vi må slutte å snakke om psykiske helsevanskar, og heller snakke om korleis vi skal legge til rette for god psykisk helse. Kjensler som stress og uro er av det gode, for dei hjelper oss til eit rikare kjensleliv.

Dødens spiral i Fresvik

Med den politikken rådmannen, omsorgssjefen og fleirtalet i kommunestyret, medrekna Sp-ordføraren, no fører overfor Fresvik, vil det om få år ikkje vera att folk å tala bygda si sak, skriv Sverre Høgheim i denne kronikken.

Flytta barnehagen til fjells

- Du må sjå butikken vår. Me har laga den heilt sjølv av kvister, blad og steinar. Her sel me parfyme, plaster og godteri.