Økonomi

Satsing på idrettshallar gjev søknadsrekord

Fylkeskommunen har i år godkjent spelemiddelsøknadar om til saman 364 millionar, noko som betyr ny rekord for fylket. Det har vore nærast ei dobling i søknadssum dei tre siste åra.