Økonomi

Krevjande kutt har fått budsjettet i balanse

Tidlegare i haust la prosjektrådmann Stig Arne Thune fram forslag til budsjett- og økonomiplan for nye Sogndal kommune som mangla nesten fire millionar kroner for å gjennomføra det som er ønskjeleg.

Vindfullt logoskifte

Like etter klokka 16.00 presenterte Hydro sin nye logo med markeringar i Hydro-bedriftene rundt om.

Ny storbank i Sogn

Indre Sogn Sparebank, Aurland Sparebank og Vik Sparebank har innleia samtalar om samanslåing.

Vil sjå planar for Rådhus 2

Dei folkevalde i Årdal etterlyste planar for både Rådhus 2 og Storevgen 2 då bustadmarknaden var tema i formannskapet.