Nynorsk

Uvisse for digitalt tilbod på nynorsk for barn

- Eit kutt i statsstøtta vil gå hardt ut over populære nynorske tilbod til barn og unge som Framtida.no, Magasinett og Pirion, åtvarar dagleg leiar Vidar Høviskeland i Landssamanslutninga av nynorskkomunar (LNK).