Miljøvern

Melder Østfold Energi

Norges Miljøvernforbund melder Østfold Energi til lensmannen i lærdal etter at dei braut avtalen om minstevassføring tidlegare denne veka.