Vasskraft

Drikkevatn til 60 millionar

60 millionar kroner går med når Sognekraft skal sikra innbyggjarane i Leikanger stabil tilgang på drikkevatn. - Drikkevatnet blir betre og me får ei tryggare løysing enn i dag.

Peiker på Traståna som kjelde

- Me ser mørkt på utsiktene til å få på plass eigna drikkevatn frå grunnvassboring på Flya, seier adm. direktør Terje Bakke Nævdal i Sognekraft.

Snakka kraftpolitikk i kraftkommunen

Først var det vitjing hjå Statkraft. Deretter gjekk mykje av dagen med til å snakka om konsekvensar av endringar både på eigedomsskatten og organiseringa av energiverka.