Vik

Verksemdene spytta i for Hovemadonnaen

Blix hotell, Linn bad, Sognekraft, Statkraft og Vik sparebank samlar seg i eit siste løft for å fullføra finansieringa av Maria-figuren i Hove steinkyrkje.