Uvêr

Får 12 millionar til å reparera infrastruktur

Uvêret i sommar gjorde store skadar i Sogn og Fjordane og spesielt i Jølster. - Me gir no tilskot til fylkeskommunen for å byggja opp att fylkesvegar og bruer, seier kommunal- og moderniseringsminister Monica Mæland.