Utdanning

-Står til stryk i nynorsk

Magne Aasbrenn, leiar i Noregs Mållag, meiner ny lov ikkje tek grep for å sikra nynorskelevane digitale læremiddel i skulen på nynorsk.

Skulane deltek i NM i klima

Nesten alle dei vidaregåande skulane i fylket har meldt seg på noregsmeisterskapen i klima i januar 2020. Målet er at elevar og lærarar skal sjå klimaeffekten av personlege handlingar.