Siste sjanse for tradisjonsrikt renn: – Om ingen melder seg til å arrangera vert det lagt ned

– Me står føre eit generasjonsskifte, og det blir tøft for dei få foreldra som er att å arrangera.