Vegstenging med omkøyring heile veka

Publisert 16.01.2020 kl. 18.00.

På grunn av gravearbeid vert avkøyrsla mot Dalsdalen vert mest truleg stengd heile veke 4, frå måndag 22. til fredag 24. januar. Trafikken må derfor gå om gamlebrua nedanfor Lerisbui. Omkøyring vert skilta.


Trafikk til Luster omsorgssenter går som i dag via mellombels innkøyring inn til parkeringsplassen.


Les meir om: Nyhende Notis Luster Trafikk