FRYKTA: Terrorsjef Rita Bøthun trur russen er litt frykta, sjølv om ho meiner dei ikkje er slemme. Her siktar ho på Ulrik Fredriksen. (Foto: Rakel Hamre)

Terrordagar på Sogndal vgs: Fekk ikkje lov av politiet å laga svarteliste

- Heile poenget er at det skal vere kjekt med terrordagar, me vil ikkje at nokon skal kjenna seg mobba.

Publisert 15.05.2018 kl. 15.34.

Rita Bøthun er årets terrorsjef i russestyret på Sogndal vidaregåande skule. Ho meiner det både er bra og litt kjipt at dei ikkje fekk laga ei svarteliste i år.


- Det har nok med tidlegare russ å gjere. Då var listene frå russen offentlege med drøye og fornærmande grunningar, slik at mange kjende seg mobba. Hadde me laga ei svarteliste i år, ville me hatt eit stort fokus på at det skulle vera tull og at me ikkje svartelista nokon som ikkje tykte det var kjekt. Likevel meinte politiet at det kunne bli tolka som mobbing, og då valde me å droppa heile lista, seier ho.


Prøver å vera kreative

Som terrorsjef har ho forma ein terrorkomité som saman diskuterer kva russen skal gjera mot resten av elevane på skulen, blant anna terrordagar. Dagane dei arrangerer inneber til dømes ein dag der alle elevar må krabba eller springa, ein dag ingen får bruka sminke eller hårprodukt og ein dag alle må gå med undertøy utanpå kleda sine.


- Me prøver å vera kreative, og det verkar som folk likar det. Det er ikkje alvorleg meint, sjølv om det kanskje høyrest slik ut når me brukar ordet «terror», men me har ikkje lyst å trua nokon. I tillegg er me opptekne av at det skal vera valfritt om ein vil følgja reglane russen lagar, for me vil ikkje tvinga nokon til å gjera noko dei tykkjer er ubehageleg.


Mild russ i år

- Kva skjer dersom ein ikkje følgjer reglane?


- Du risikerer at russen prøver å «ta» deg, dei fleste sprutar nok vatn. Alle russ skal uansett høyra etter og stoppa med ein gang dersom det ikkje verkar greitt eller ting kan bli øydelagde. Det er litt individuelt kor hardt ein går på første- og andreklassingar om dei ikkje følgjer krava, men me har fått streng beskjed av rektor om at me får merknadar eller nedsett karakter dersom noko skjer, seier ho.


Rita meiner også at russen i år har vore veldig flinke i år, og mykje mildare enn før. Ho kan fortelja om tidlegare år då det var tilfelle at nokon brakk armen og folk ikkje turte å møta opp på skulen sidan dei var redde russen.


- Eg trur likevel me er litt frykta sjølv om me ikkje er slemme. Me blir definitivt lagt merke til sidan me går med buksene våre, og så er me jo eldst. Eg trur det gjer at dei yngre elevane ser litt opp til oss også.


Les meir om: Nyhende Saueflokken Sogndal