Set opp stasjon for desinfisering av fiskeutstyr i Borgund

Publisert 14.05.2019 kl. 16.56. Oppdatert kl. 17.00.

Dette skal førebyggja mot mogleg smitte av gyrodactylus salaris og andre parasittar på lakseførande strekning av Lærdalselva.


Borgund elveeigarlag set opp stasjonen som alle fiskarar i Borgundselva kan nytta. Desinfiseringsstasjonen skal vera i drift før fiskesesongen 2019.