Redusert kapasitet på to ferjeavgangar

Publisert 12.09.2018 kl. 10.41.

På ferjesambandet Hella-Vangsnes-Dragsvik blir det redusert kapasitet på to avgangar onsdag grunna transport av farleg last.


Det gjeld avgangen frå Dragsvik klokka 14.40 og avgangen frå Hella 14.55.


På desse avgangane kan dei berre ha med 12 passasjerar på ferja, opplyser Vegtrafikksentalen.


Siste saker Gå til framsida