Janissen deler ut Sogn Avis eit heilt år til den heldige vinnaren.

Her er vinnaren av hovudpremien

Publisert 04.01.2018 kl. 15.33.

Hovudpremien i adventskalenderen til Janissen på sognavis.no er no trekt. Premien er eit årsabonnement på Sogn Avis.


Vinnaren er: Bjørg B. Grønningen, Vik


Janissen gratulerer og takkar for følgjet rundt i Sogn i førjulstida.


Under finn du namn på dagsvinnarane i adventskalenderen og svara på oppgåvene til Janissen.

LUKE 1: Janissen på fanget til Gjest Baardsen.

Luke 1

Vinnar: Eirik Gjerde Stølen, Lærdal


Oppgåva i luke 1 var: Kven sitt fang sit Janissen på i dag?


Rett svar: Gjest Baardsen (statuen som står i Sogndal) 

LUKE 2: Janissen ved badelaguna i Aurland.

Luke 2

Vinnar: Oddny Else Ylvisåker, Slinde


Oppgåva i luke 1 var: I kva bygd ligg badelaguna som Janissen sit ved ved i dag?


Rett svar: Aurland

LUKE 3: Janissen ved Skrivareiki.

Luke 3

Vinnar: Halvard Johan Bolstad, Skjolden


Oppgåva i luke 3 var: Kva namn har dette gamle treet fått?


Rett svar: Skrivareiki (i Leikanger)

LUKE 4: Janissen ved lokala der Digital Etikett held til.

Luke 4

Vinnar: Inger Lise Skjerlie, Flåm


Oppgåva i luke 4 var: Kva heiter verksemda som har flytta inn i dette særprega bygget i Gaupne?


Rett svar: Digital Etikett

LUKE 5: Janissen ved Årdal kyrkje på Årdalstangen.

Luke 5

Vinnar: Grete Helen Vatlestad, Sogndal


Oppgåva i luke 5 var: Her er Janissen ved ei kyrkje som rundar 150 år i år. Kva kyrkje er det?


Rett svar: Årdal kyrkje (Det var altså ikkje Stedje, som svært mange trudde)

LUKE 6: Janissen ved det store veggmåleriet på Sygna.

Luke 6

Vinnar: Erik Sandal, Bergen


Oppgåva i luke 6 var: I dag har Janissen plassert seg framfor Sogns største måleri. Kva skule har ein slik fargerik vegg?


Rett svar: Sygna vidaregåande skule (i Balestrand)

LUKE 7: Janissen ved Håbakken kafé.

Luke 7

Vinnar: Brit Hagås, Slinde


Oppgåva i luke 7 var: Janissen har stogga langs vegen for å ta seg ein matbit saman med dei mange sjåførane som passerer forbi her. Kvar er han i dag?


Rett svar: Håbakken (i Lærdal)

LUKE 8: Janissen med Årdalstangen i bakgrunnen.

Luke 8

Vinnar: Bjørg B. Grønningen, Vik


Oppgåva i luke 8 var: Her har Janissen teke seg ein rast langs vegen. Kva bygd er det me ser i bakgrunnen?


Rett svar: Årdalstangen

LUKE 9: Janissen ved Sogn Jord- og Hagebruksskule i Aurland.

Luke 9

Vinnar: Kjell Strand, Ål


Oppgåva i luke 8 var: Kva for hundreåring held til i desse lokala?


Rett svar: Sogn Jord - og Hagebruksskule


Luke 10

Vinnar: Thomas Skjerlie, Gaupne


Oppgåva i luke 10 var: Kva for kyrkje er det Janissen har stogga ved i dag?


Rett svar: Dale kyrkje (i Luster)


Luke 11

Vinnar: Helga Maj Myren, Leikanger


Oppgåva i luke 11 var: Kva tunnel er det Janissen skal køyra gjennom når han held fram turen vestover?


Rett svar: Fatlatunnelen (på riksveg 55 mellom Sogndal og Leikanger)


Luke 12

Vinnar: Leiv Sagerøy, Leikanger


Oppgåva i luke 12 var: I kva bygd finn me dette verna området som Janissen har stogga ved i dag?


Rett svar: Vik


Luke 13

Vinnar: Haldis Kilen, Fortun


Oppgåva i luke 13 var: Kva nedlagd skule er det Janissen besøkjer i dag?


Rett svar: Ljøsne skule (i Lærdal)


Luke 14

Vinnar: Asta T Kronstad, Voss


Oppgåva i luke 14 var: Kvar står denne digre sykkelen som Janissen prøver å klatra opp på?


Rett svar: Dragsvik


Luke 15

Vinnar: Jan Flatland, Slinde


Oppgåva i luke 15 var: Kva verksemd, som driv med datalagring, held til i det blå bygget bak Janissen?


Rett svar: Bluefjords (i Luster)


Luke 16

Vinnar: Udvin Breilid, Lærdal


Oppgåva i luke 16 var: Kva kommune har sett i gang dette store byggeprosjektet, som me ser bak Janissen?


Rett svar: Leikanger


Luke 17

Vinnar: Elin S. Åsebø, Sogndal


Oppgåva i luke 17 var: Her har nasjonale og internasjonale artistar har stått og spelt. Kva park er det Janissen besøkjer i dag?


Rett svar: Meieriparken (på Årdalstangen, heimen til Målrock)


Luke 18

Vinnar: Undis Forberg, Aurland


Oppgåva i luke 18 var: Både turistar og Janissen finn vegen til denne bygda. Kvar er han i dag?


Rett svar: Flåm


Luke 19

Vinnar: Jo Ketil Hamrum, Hafslo


Oppgåva i luke 19 var: Janissen er klar for bingo. Kva heiter huset i bakgrunnen?


Rett svar: Nortun (ungdomshuset i Norane)


Luke 20

Vinnar: Knut Heltne, Luster


Oppgåva i luke 20 var: Kvar er det Janissen har stogga i dag?


Rett svar: Borlaug (i Lærdal kommune) (me har godkjent fleire variantar av svaret)


Luke 21

Vinnar: Anette Skarsbø, Sogndal


Oppgåva i luke 21 var: Kva fjellovergang er det Janissen har tenkt seg over?


Rett svar: Vikafjellet


Luke 22

Vinnar: Julia Bruheim


Oppgåva i luke 22 var: Kva for julepynta bygg er det Janissen besøkjer her?


Rett svar: Sogndal kulturhus


Luke 23

Vinnar: Åge Lereim, Sogndal


Oppgåva i luke 23 var: Janissen vil vita meir om livet i fjorden, kva er det han skal besøkja i dette byggjet?


Rett svar: Sognefjord Akvarium (i Balestrand)


Luke 24

Vinnar: Jonas F Svåi, Gaupne


Oppgåva i luke 24 var: Her var det godt med lesestoff. Kvar er det Janissen feirar jul i år?


Rett svar: Ingvald Husabø Prenteverk (IHP) (i Leikanger)


LUKE 10: Janissen ved Dale kykje i Luster.
LUKE 11. Janissen ved Fatlatunnelen.
LUKE 12: Janissen ved strandsitjarmiljøet i Vik.
LUKE 13: Janissen ved Ljøsne skule i Lærdal.
LUKE 14: Janissen på Dragsvik.
LUKE 15: Janissen ved Bluefjords, som held til ved vegen som går til Jostedalen.
LUKE 16: Janissen i Leikanger, der kommunen har sett i gang bygging av bustader for barn og unge med tilrettelegging.
LUKE 17: Janissen i Meieriparken på Årdalstangen.
LUKE 18: Janissen i Flåm.
LUKE 19: Janissen ved Nortun i Norane.
LUKE 20: Janissen ved Borlo Bygdetun ved Borlaugskrysset.
LUKE 21: Janissen på Vikafjellet.
LUKE 22: Janissen i Sogndal kulturhus.
LUKE 23: Janissen ved Sognefjord Akvarium i Balestrand.
LUKE 24: Janissen feirer jul i lokala til Ingvald Husabø Prenteverk.

Les meir om: Nyhende

Siste saker Gå til framsida