STOGGAR HER: Frå Flåm kan du sykla og gå trygt til Bøen, men på den resterande strekninga til Aurland må dei mjuke trafikkantane konkurrera om plassen med biltrafikken. Innan eitt år skal det liggja føre eit forprosjekt om korleis bygdene kan koplast saman med ei samanhengande trygg løysing for gåande og syklande på heile strekninga.

Her stoggar gang- og sykkelvegen. No skal turvegprosjekt prioriterast høgare

Det er eit breitt politisk ønske om å realisera turvegen mellom Heggviki og Bøen.

14.06.2019 17:00

Logg inn for å lesa resten av denne artikkelen. Er du abonnent, har du tilgang til alt innhaldet på Sognavis.no og i e-avisa.

Grunna omlegging av nettavisa er det ikkje mogeleg å bestilla nytt abonnement på Sogn Avis før tysdag 28. januar kl 12.00

Me ynskjer deg velkommen attende!

Helsing oss på kundesenteret