PRIDE: Det er ingen mening i å gjøre kirken og Pride til motsetninger av hverandre, skriv Karoline Skarstein. (Arkiv)

Jesus ville flagget for Pride

Debatt

Publisert 28.06.2019 kl. 12.05.

LESARINNLEGG Sogn Avis-spaltisten Randi Førsund hevder at jeg synser, at mitt forrige innlegg i beste fall var preget av fravær av grunnleggende fakta. Og hun hever ytringsfriheten, som om den er truet bare fordi hun får et svar.


Dette er ikke synsing. Det hadde Førsund skjønt, om hun løftet blikket opp fra bibelen og ned i forskningsrapportene: I 2015 kom rapporten «Skeiv på bygda», utarbeidet av sosiologer ved Likestillingssenteret KUN. I 2018 presenterte Østlandsforskning en rapport om LHBT personers levekår i Agder, med et spesielt fokus knyttet mot kristne miljøer. I år la Bufdir frem en undersøkelse om folks holdninger til LHBT-personer. Forskere ved Universitetet i Agder har både i fjor og i år presentert undersøkelser om transpersoners levekår. Dette er den faktiske kunnskapen vi har om unge LHBT-personers levekår i mindre lokalsamfunn og i kristne miljøer.


Når jeg sammenligner skolegudstjenester og læren om Pride i skolen, handler det først og fremst om læren om miljøer man kanskje ikke selv er en del av. Det fremgår også ganske tydelig av det opprinnelige innlegget mitt. At folk ikke har kunnskap om Kristi Himmelfartsdag og Pinse er ikke Pride sin skyld, og jeg har aldri sagt at man ikke bør lære om hverken kristendom eller kristne høytider i skolen, tvert imot.


Førsund tar også feil når hun hevder 1,7 prosent har en annen legning enn heterofil. Det er i beste fall bunnlinjen i estimatet. Her varier tallene etter hvilke spørsmål man stiller mellom i overkant ett prosent og ti prosent, det rapporterte også Bufdir i 2018. Rundt ett prosent vil for eksempel si de er homofile, tar man inn queer, panfile, bifile osv, er tallet langt høyere. Men det er også irrelevant for hele debatten. Om det er ett eller ti prosent er det samme, denne andelen mennesker fortjener likevel å få gå i fred i Sogn og Fjordane.


Hvert eneste år er avisene stappfulle av kritikk mot Pride. Bergens Tidene publiserte senest 21. juni et innlegg med kritikk av Pride. Avisa Dagen baserer store deler av våren på kritisk journalistikk av Pride. Vårt Land har flere kritiske innlegg om Pride. Aftenposten har flere kritiske innlegg om Pride. Sogn Avis har publisert flere. Å hevde det liksom ikke er lov å kritisere Pride, at ytringsfriheten står på spill bare fordi man får kritikk og motsvar er i beste fall en pussig virkelighetsoppfatning.


Det er heller ingen mening i å gjøre kirken og Pride til motsetninger av hverandre. Den Norske Kirke deltar hvert år i Pride parader over hele landet. Det arrangeres Pride-gudstjenester og likekjønnet ekteskap vant frem i kirke-demokratiet. Pride og størsteparten av kirken går hånd i hånd.


Førsund skriver at det ikke er Kim Friele eller regjeringsmedlemmer som skal definere hvem Gud er. Helt enig, alle bør selv få definere hva de tror på. Jeg personlig tror Jesus hadde struttet i front av paraden, i drag. Den engelske biskopen Gene Robinson tror kanskje Jesus til og med var homofil. Det finnes masse perspektiver. Men Førsund sporer av i forhold til hva dette egentlig handlet om. PRIDE. Om skeives liv i Sogn og Fjordane.


Som student i Sogndal er man en del av et åpent og inkluderende studiemiljø med studenter fra hele landet, litt på siden av lokalsamfunnet. Et miljø som gav meg tryggheten og muligheten til å stå frem. Samtidig er det mange i bygda og bygder ellers i landet, som ikke føler de har den samme tryggheten. Det bekreftes også i flere av rapportene jeg viser til i starten av innlegget, rapporter jeg også har vist til flere ganger i Sogn Avis. Og tips: De ligger åpent på internett, det er bare å lese dem!