Siri Therese vart lønsvinnar i kommunesektoren

– Det betyr noko at ein blir anerkjend og verdsett, seier Siri Therese Nummedal.