Simon vil vise fram Simosete om sommaren

Av

Med kvardagsleg kost imponerte Simon det som no er forloveden hans.