PROVOSERT: Simon Bjarneson Venjum vart provosert då han skjøna at dei nye reglane frå regjeringa opna for at utlendingar busette i Noreg kunne få forlovedane sine hit, men ikkje han som er nordmann. No er han på Hafslo medan forloveden er i Tokyo, og bryllaupet er avlyst.

Simon (29) skulle gifta seg om to veker- men han er i Sogn og kjærasten er i Tokyo

Hadde han vore svensk og busett i Noreg hadde regelverket opna for at kjærasten kunne kome til Noreg. Men reglane gjeld ikkje for nordmenn busett i Noreg.
Publisert