SIMAS og Sogn brann og redning har fått nye styre – sjå her kven som har dei viktige verva

Dei to store selskapa som kommunane i regionen samarbeider om har hatt val til styra. Nokre fekk attval, men det er fleire nye namn å sjå.