SIMAS har fått pålegg frå Fylkesmannen om farleg avfall: – No jobbar me med rapporten

Utpå våren skal SIMAS gjera greie for det farlege avfallet som vart brukt i strid med løyvet.