Sikrar lokal kontroll over Sognekraft: – Men Luster er i ein annan posisjon enn dei andre eigarkommunane

Kommunestyret slutta seg til aksjonæravtalen for Sognekraft, men ikkje utan innvendingar frå opposisjonen.