Sikra førsterett på kjøp av skulebygg - no kan privatskulen investera og tenkja langsiktig

Enspireskulen i Fresvik kan tenkja langsiktig med vedtaket i kommunestyret.