Sigurd gjorde hotellveggen om til fjordens største hjarte

– Me ynskte å appellera til folks hjartelag i ei uviss tid, seier Sigurd Kvikne, hotellmann i Balestrand, med mange rom til rådvelde i den åtte etasjar høge blokka.