Set trykk på arbeidet med nye skilt: – Vil ha mest mogleg på plass til gjestene kjem att

Arbeidet med nye informasjonstavler og skilt i verdsarvområdet har skote fart etter koronautbrotet.