Set inn strakstiltak mot flaumfare – 50 prosent fare for skadeflaum

Årdal set i verk strakstiltak for å redusera flaumfaren dei komande dagane.