Set inn mindre ferje på grunn av forseinka levering av elferjer: - Det kan bli litt venting

Norled har seld ferjene på sambandet Fodnes - Mannheller. I påvente av nye elferjer blir ei mindre ferje henta inn.