Ser svart ut: – Skrekkscenarioet er at me sit att med 40-50 millionar i minus

Det var ikkje berre rådmann Ellen Njøs Lillesvangstu som uttrykte bekymring for den økonomiske stoda i Sogndal kommune i formannskapsmøtet 11. juni.