Senterpartiet ber ordføraren følgja lova og respektera politiske og demokratiske spelereglar i eigedomssak

Vik senterparti ber Fylkesmannen om å returnera klagen på rådmannen sitt avslag til deling av dette småbruket. «Partiet har tydeleg overfor ordførar gjort til kjenne vår lovfesta rett å få saker sett på politisk dagsorden», skriv partileiinga.