Sender luftambulanse til skredområde

Ingenting tyder på at nokon er tekne av skreda i Sogndalsdalen, melder politiet.