Seks måtte betala for gløymt førarkort

Publisert 13.10.2017 kl. 06.17.

88 køyretøy vart stogga i en trafikkontroll politiet hadde i Øvre Årdal torsdag kveld. Av dei som vart stogga, hadde seks bilførarar gløymt å ta med seg førarkortet på bilturen. Noko dei no må betala gebyr for til statskassen