E-avisa til Sogn Avis tysdag er forseinka. Dette skuldast ein feil som har oppstått i etterkant av datainnbrotet hjå Amedia førre veke. Det blir arbeidd med å få ut e-avisa i morgontimane tysdag.

Sogn Avis orsakar dette.