Satsar på E16 Bergen-Voss – regjeringa fekk kjeft

Fleirtalet i Vestland fylkesting har sikring og oppgradering av E16 Bergen-Voss og vossebana som klart fyrsteval i innspelet til Nasjonal Transportplan (NTP) i neste periode, som strekkjer seg frå 2022 til 2033.