110 Vest opplyser at brannvesenet er ved Kaupangerelvi og legg ut lenser i samband med dieselsøl i elva torsdag.

Det er ukjent kor mykje det er snakk om eller kvar ureininga kjem frå, opplyser 110 Vest på Twitter.