Oppstarten blir utsett: - Er lite uroa for framdrifta

Av

Fylkessamanslåinga har forseinka arbeidet med Seimsdalstunnelen.